سیامند مولودی

siamand934@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
برنامه ریزی درسی، مشاوره تحصیلی، مسائل تربیتی و آموزشی
آذربایجان غربی - مهاباد
استادیار
علوم تربیتی
دانشگاه کردستانکارشناسیعلوم تربیتی ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )13791382
دانشگاه علامه طباطباییکارشناسی ارشدعلوم تربیتی ( برنامه ریزی درسی )13831385
دانشگاه آزاد تبریزدکتریعلوم تربیتی ( برنامه ریزی درسی )13941399
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز مهابادهیات علمی13861402
اجراییدانشگاه پیام نورمشاور تحصیلی13871402
اجراییدانشگاه پیام نورمشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر13871402
داخل دانشگاهی6 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نقش هنر در یادگیری1401تالیففن آذر
(كاربردي) بررسي علل اضطراب امتحاني و راههاي كاهش آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور استان آذر بايجان غربي 1390.08.30 1391.09.10  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر در افزايش روحيه پژوهشگري معلمان مرد دوره دبيرستان شهر مهاباد   ناظر علمی :
مشاوره تحصیلی
آشنایی با نرم افزار SPSS
آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :