سهیلا کوشا

koosha2020@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - تهران
استادیار
حقوق
پیام نور تهراندکتریحقوق بین الملل13861390
مدیریتیپيام نور استان تهرانمدير گروه رشته حقوق و علوم سياسي14011402
داخل دانشگاهی10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
حقوق بين الملل حاكم بر سفرهاي توريستي فضايي1398تالیفامجد
سرمايه گذاري خارجي در بازار اوراق بهادار و تاثير آن در توسعه بازار1395تالیفاستادان اندیشه
حقوق بین الملل هوایی1394تالیفمجد
حقوق امنیت فضایی1393ترجمه 
قواعد حاکم بر نحوه عملکرد دیوان بین المللی دادگستری1393تالیف 
رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری آرای مشورتی و حمایت دیپلماتیک1391تالیف 
حقوق بین الملل فضایی1393تالیفمجد
رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری آرای ترا فعی1391تالیف 
چالشهای حقوقی پیشگیری و مقابله با تروریسم هسته ای1389تالیف 
چالش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات در سازمان همكاري اقتصادي(اكو)1398تالیف 
(ساير موارد) چالش هاي حقوقي پيشگيري و مقابله با دزدي دريايي و تروريسم دريايي   ناظر علمی :
تسلط به زبان انگليسي
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :