دکتر کریم اسگندری

Skandarik@pnu.ac.ir
Skandarik@pnu.ac.ir
www.skandarik.ir
https://orcid.org/0000-0002-7802-6687
https://scholar.google.com/citations?user=W-XffF0AAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Karim_Esgandari
linkedin.com/in/karim-esgandari-b98b181a5
1. مدیریت دولتی، 2. مدیریت منابع انسانی، 3. برندسازی منابع انسانی، 4. انواع هوش در مدیریت، 5. بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور
آذربایجان شرقی - تبریز
استادیار
مدیریت دولتی و جهانگردی
بنده عضو هیئت علمی دانشگاه می باشم و همزمان با شروع تحصیلات دانشگاهی و به منظور کسب تجارب عملی وارد کسب و کارهای کوچک و در نهایت کسب و کارهای نسبتاً پایدار در بازار شدم. با فعالیت در دانشگاهها و حوزه های کسب و کاری سعی کرده ام اثراتی ماندگار بگذارم، باشد که قبول حق تعالی باشد. به امید تلاش بیشتر برای تربیت و پرورش دادن جوانان آینده ساز و کمک به مدیران و کارآفرینان برای بالندگی و توسعه سازمانها و کسب و کارها در راستای ایران سرافراز.
دانشگاه آزاد اسلامیدکتری تخصصی (Ph.D)مدیریت دولتی - منابع انسانی  
دانشگاه آزاد اسلامیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی - مالی  
دانشگاه پیام نورکارشناسی مدیریت دولتی  
اجراییدانشگاه های استان آذربایجان شرقیمدرس دانشگاه13861398
اجراییباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان13861398
اجراییسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریراهنمای جهانگردی (Tour Gide)13861398
اجراییمؤسسه آموزشی و پژوهشیمؤسس و مدیر مجتمع آموزشی 13881398
اجراییمقاومت بسیج شهریمسئول معاونت علمی و پژوهشی13931398
اجراییبسیج اساتید استان آذربایجانشرقیدبیر علمی و اجرایی سلسله کنفرانس های بسیج اساتید استان آذربایجانشرقی13931395
اجراییدانشگاه علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجانشرقیمدیر گروه رشته مدیریت13941398
رتبه های علمی کسب شده و جوایز14 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها79 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی9 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
نحوه تنظیم بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرائی کشور1389تالیفدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
فرآیند خط مشی گذاری عمومی با رویکرد تصمیم گیری1393تالیفدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
معماری سازمانی1394تالیفدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
آسیب شناسی استقرار نظام مدیریت عملکرد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه و طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرددکتر کریم اسگندری و همکاران ناظر علمی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بررسی فرهنگ سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ادغامدکتر کریم اسگندری و همکاران ناظر علمی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
راه کارهای توسعه ی اخلاق حرفه ای در سازمان های دولتیدکتر کریم اسگندری و همکاران ناظر علمی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
(كاربردي) بررسي و شناسايي موانع پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه 13 دکتر کریم اسگندری و همکاران ناظر علمی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
(كاربردي) ارائه ي راه كارهاي لازم براي استقرار بودجه ريزي عملياتي مبتني بر فعاليت و اصلاح الگوي مصرف در شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي دکتر کریم اسگندری و همکاران ناظر علمی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
(كاربردي) بررسي رابطه بين كيفيت خدمات الكترونيكي با رضايت الكترونيكي دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب دکتر کریم اسگندری و همکاران ناظر علمی : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
(كاربردي) شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي استراتژيهاي سازماني (مطالعه موردي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 13 دکتر کریم اسگندری و همکاران ناظر علمی : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات
طراحی مدل برند منابع انسانی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نوردکتر کریم اسگندری ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
تدوین سند راهبردی پنج ساله ی توسعه ی بقاع متبرکه ی استان آذربایجانغربیدکتر کریم اسگندری ناظر علمی : اداره کل اوقاف و امور خیریه ی استان آذربایجان غربی
تدوین برنامه های درمان اعتیاد و کاهش آسیب در زندانهای کشورهای دیگردکتر کریم اسگندری ناظر علمی : اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجانغربی
تأثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی سایبری بر گرایشات فرهنگی و مناسبات اجتماعی استان آذربایجان غربی با تأکید بر شاخصهای فرهنگ عمومی دکتر کریم اسگندری ناظر علمی : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانغربی
بررسی تأثیر هوش رقابتی رؤسای شعب بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت استان آذربایجانشرقیدکتر کریم اسگندری ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان رعایت اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقیدکتر کریم اسگندری ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
بررسي رابطه هوش رقابتی مدیران با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقیدکتر کریم اسگندری ناظر علمی : شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
(كاربردي) بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح مهارت هاي ارتباطي فرماندهان با سربازان دوره آموزشي در مركزآموزشي (02) شهيد انشايي نزاجا دکتر کریم اسگندری ناظر علمی : بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
برگزاری کنفرانسهای بین المللی
برگزاری کارگاه های علمی تربیت پژوهشگر
برگزاری کارگاه های علمی مهندسی فروش با نگرش نو
برگزاری کارگاه های علمی فرماندهان جنگ نرم
برگزاری کارگاه های علمی بازاریابی هوشیار
برگزار کارگاه های تربیت مدیر منابع انسانی
برگزاری انواع دوره های آموزشی تحلیل آماری در رشته مدیریت (SPSS-Lisrel-Amos-PLS-AHP-TOPSIS)
برگزاری کارگاه های آموزشی اصول و فنون نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با انواع مقالات (علمی-پژوهشی، ISC-ISI)
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با نحوه مقاله نویسی علمی پژوهشی
برگزاری کارگاه های آموزشی برندسازی منابع انسانی
برگزاری کارگاه های آموزشی نحوه تنظیم بودجه ریزی عملیاتی در شرکتهای دولتی
برگزاری کارگاه های آموزشی آداب و اصول تشریفات اداری
برگزاری کارگاه های آموزشی تجزیه و تحلیل اداری
برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت جلسات اداری
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با اصول و فنون مذاکره موفق
برگزاری کارگاه های آموزشی ایده پردازی، خلاقیت و نوآوری
برگزاری کارگاه های آموزشی رمز و رازهای کارآفرینی موفق
برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی با دستان خالی
برگزاری کارگاه های آموزشی توصیف و تحلیل اکوسیستم و وضعیت کارآفرینی در مراکز آموزشی
برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتهای برقراری ارتباطات مؤثر
برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
برگزاری کارگاه های آموزشی فن بیان و آیین سخنوری
برگزاری کارگاه های آموزشی برند کارفرما
برگزاری کارگاه های آموزشی برندینگ (برندسازی)
برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت بیوریتم (Biorhythm Management)
برگزاری کارگاه های آموزشی روانه سازی منابع انسانی (H.R Onboarding)
برگزاری کارگاه های آموزشی دلبستگی منابع انسانی (H.R Engagement)
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :